Kayıt Ol
26
Haziran 2015
Cuma, 26 Haziran 2015 10:47 Müzik Bilgisi

Müzik Bilgisi kategorisinin ikinci dersinde sizlere ritim konusunda bilgi vereceğiz.

26
Haziran 2015
Cuma, 26 Haziran 2015 10:37 Müzik Bilgisi

Müzik Bilgisi kategorisinin birinci dersinde sizlere müziğin temel kavramları konusunda bilgi vereceğiz.

23
Haziran 2015
Salı, 23 Haziran 2015 13:27 Müzik Bilgisi

Konçerto: Genellikle solo bir çalgıya bir oda orkestrasının veya bir senfoni orkestrasının eşlik etmesi ile gerçekleşen bir müzik formudur. Solo çalgı, tüm teknik zorlukların üstesinden gelebilecek, usta bir kişi tarafından icra edilir. Solo çalgıya orkestra eşlik eder. Tek bir çalgı için yazılan konçertolar olduğu gibi, birden fazla çalgı için yazılmış konçertolar da vardır. Konçerto, dinleyici tarafından en beğenilen ve çokça tercih edilen müzik formudur.

23
Haziran 2015
Salı, 23 Haziran 2015 13:13 Müzik Bilgisi

Müzikte ton kavramının temeli majör ve minör dizilerdir. Majör ve minör dizilerde “do” sesinden başlanarak oluşturulan ilk majör dizi “do majör”dür. Bir müzik eserinde tonun sadece do majör olduğunu varsaydığımızda, bu durumda genellikle eser, dizinin eksen sesi olan do ya da üçlüsü olan “mi” den başlayacak, sonrasında dizinin sesleri arasında belli geçişler yapacak ve bitişte muhtemelen yine eksen sesini duyurarak bitecektir. Bu durumda, eser esasen “do majör” dizisine bağlı kalacak ve onun üzerine kurulacaktır.

Page 5 of 5
Layouts
Colors